Znečištěný vzduch

Úvod

V případě vnitřních zdrojů znečištění (škodlivin) je potřeba vyměňovat vzduch v interiéru větráním s ohledem na pobyt osob případně i na technologie. V interiéru je třeba dodržet předepsané limitní hodnoty koncentrací dle druhu provozu a škodliviny.

Stejně tak je potřeba dodržet maximální povolené koncentrace škodlivin v odpadním vzduchu vyfukovaném do venkovního prostředí.

Nabízíme

V rámci dodávek vzduchotechnických systémů nabízíme prostorové větrání nebo lokální odsávání s možností dodatečné speciální filtrace dle druhu a koncentrace škodliviny a povolených hodnot pro výfuk dané škodliviny do venkovního prostředí.