Vzduchotechnika, větrání

Firma HVACR technology s.r.o. se zabývá zejména dodávkami a montážemi vzduchotechnických systémů v průmyslu a objektech občanské vybavenosti.

Vzduchotechnická jednotka

Jádrem systému bývá vzduchotechnická jednotka; dodáváme výrobky renomovaných tuzemských i zahraničních výrobců (namátkou GEA, ATREA, Janka atd.). Vzduchotechnické jednotky v současnosti zpravidla bývají vybaveny zpětným získáváním tepla. Další obvyklou výbavou bývá ohřev (vodní, elektrický, tepelným čerpadlem apod.) a chlazení (vodní nebo přímým výparem). Méně častou úpravou vzduchu bývá vlhčení nebo odvlhčování vzduchu, nicméně i tyto systémy dodáváme k plné spokojenosti zákazníků. Další důležitou součástí vzduchotechnického systému jsou potrubní rozvody, distribuční elementy, uzavírací klapky atd., které se volí dle technických požadavků a potřeb zákazníka.

V tomto oboru máme zkušenosti jak s malými zakázkami v řádu stovek m3/h, tak i s průmyslovými aplikacemi se vzduchovým výkonem v desítkách tisíc m3/h.

 

Vysvětlení pojmů

  • Vzduchotechnika: komplexní systém, který větrá, chladí, vytápí, zvlhčuje či odvlhčuje určený prostor prostřednictvím vzduchu přiváděného do prostoru a odváděného z něj. Část vzduchu může v určeném prostoru cirkulovat.
  • Větrání: podobný systém jako vzduchotechnika, avšak jeho primární účel je přivádění čerstvého vzduchu do příslušného prostoru a odvádění vzduchu z něj přímo ven. Veškerá úprava vzduchu slouží pouze pro větrání prostoru a ne pro zajištění pohody v prostoru. K tomu slouží další systém jako teplovodní vytápění, komfortní klimatizace, prostorové zvlhčování apod.
  • Teplovzdušné vytápění: systém, který vyhřívá prostor přívodem teplého vzduchu ohřívaného např. teplovodním nebo elektrickým ohřívačem nebo tepelným čerpadlem.
  • Rekuperace tepla: systém využití tepla z odpadního vzduchu pro předehřev přiváděného vzduchu.

 

Bližší info viz reference – vzduchotechnika/větrání .